Ćwiczenie 1 do lekcji z Advice


Zapraszam Cię do rozwiązania pierwszego ćwiczenia lekcji z Advice :)

Fill the gaps with the appropriate words.

Uzupełnij luki słowami zapamiętanymi z filmiku. W nawiasie znajdziesz polskie tłumaczenie każdego zdania.
1. The regulation isn't hoped. (Ten przepis nie jest tak skuteczny, jak oczekiwano.)
2. Remember you receive. Forget the . (Pamiętajcie komplementy, które otrzymujecie. Zapominajcie obelgi.)
3. I've succeeded two cars so far. (Póki co udało mi się sprzedać dwa samochody.)
4. 95 percent of the people surveyed said that God was very important in their . (95% osób ankietowanych powiedziało, że Bóg był bardzo ważny w ich życiu.)
5. My father congratulated me my new job. (Mój ojciec pogratulował mi mojej nowej pracy).
6. I congratulated her the first prize. (Pogratulowałam jej otrzymania pierwszej nagrody.)
7. Jerry hid in the closet while his father Jenny. (Jerry schował się w garderobie, podczas gdy jego ojciec strofował Jenny.)
8. Let's the cultural and find a solution (Zmniejszmy różnice kulturowe i znajdźmy rozwiązanie.)
9. really appeals to me. (Te porady napradę do mnie przemawiają.)
10. We sometimes get which really unnecessary.(Czasami otrzymujemy informacje, które są naprawdę nieistotne.)

Zobacz także:Dodaj komentarz


UWAGA: Gdy zdecydujesz się na jedną z poniższych publikacji, otrzymasz 30% rabatu na nasze kursy.