LEKCJA 1 kursu Simple Perfect English na poziomie średniozaawansowanym


Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 Lubię jazz./  I'm fond of jazz.

SŁOWNICTWO I SFORMUŁOWANIA DOTYCZĄCE MUZYKI
a band zespół muzyczny
a listener słuchacz
a singer wokalista
a song piosenka
an artist artysta
a guitarist gitarzysta
audience publiczność
behavior zachowanie
commercial success sukces komercyjny
compilation albums składanki
complex złożony
complicated skomplikowany
composition kompozycja
depending on my mood w zależności od mojego nastroju
genre rodzaj, gatunek(literacki,muzyczny, itp.)
good oldies dobre starocie
lyrics tekst piosenki
my favorites moi ulubieńcy
nothing else matters nic innego się nie liczy
rhythm rytm
stage scena
successful odnoszący sukces, pomyślny
the 60s lata 60-te
the late 70s późne lata 70-te
to appreciate doceniać
to be a huge fan of something/someone być wielkim fanem czegoś/kogoś
to be fond of something lubić coś
to be into something być czymś zainteresowanym
to be on stage byś na scenie
to care about something dbać o coś
to combine łączyć
to have a high ranking mieć wysokie notowania
to listen to music słuchać muzyki
to pay undivided attention zwracać całkowitą uwagę
to repel odpychać
to say the least delikatnie mówiąc
too loud zbyt głośna
various types of music różne typu muzyki
PRZYSŁOWKI CZĘSTOTLIWOŚCI (charakterystyczne dla czasu Present Simple)
always zawsze
usually zazwyczaj
habitually stale/notorycznie
often często
sometimes czasami
rarely rzadko
never nigdy
BUDOWA CZASÓW Present Simple i Present Continuous
Present SimplePresent Continuous (z -ing)
(ja) I play the guitar.
Gram na gitarze. (ogólnie)
(ty) You play the guitar.
(on, ona, ono) He, she, it plays the guitar.

(my) We play the guitar.
(wy) You play the guitar.
(oni) They play the guitar.

Pytania:

Do I know this song?
Czy ja znam tę piosenkę?
Do you know this song?
Does he/she it know this song?

Do we know this song?
Do you know this song?
Do they know this song?

Zdania przeczące:

I don't like loud music.
You don't like loud music.
He, she, it doesn't like loud music.

We don't like loud music.
You don't like loud music.
They don't like loud music.

Skróty:
do not = don't
does not = doesn't
(ja) I am listening to jazz now.
Słucham jazzu. (teraz)
(ty) You are listening to jazz now.
(on, ona, ono) He, she, it is listening to jazz now.

(my) We are listening to jazz now.
(wy) You are listening to jazz now.
(oni) They are listening to jazz now.

Pytania:

Am I playing the piano?
Czy ja gram na pianinie (teraz)?
Are you playing the piano?
Is he playing the piano?

Are we playing the piano?
Are you playing the piano?
Are they playing the piano?

Zdania przeczące:

I'm not watching the concert.
You're not / You aren't watching the concert.
He, she, it is not /He, she, it isn't watching the concert.

We're not / We aren't watching the concert.
You're not / You aren't watching the concert.
They're not / They aren't watching the concert.

Skróty:
you are = you're
he is = he's
are not = aren't
PRZYKŁADOWE ZDANIA W CZASIE PRESENT SIMPLE
I never perform in front of too many people. Nigdy nie występuję przed zbyt wieloma ludźmi.
He sometimes drops his pick. Czasem spada mu kostka do gry na gitarze.
He often forgets to tune his bass. On często zapominają nastroić swój bas.
My father usually gets nervous when I play my drums. Mój ojciec zazwyczaj się denerwuje gdy gram na swojej perkusji.
This artist has always a high ranking with me. Ten artysta ma zawsze u mnie wysokie notowania.
PRZYKŁADOWE ZDANIA W CZASIE PRESENT CONTINUOUS (ciągłym)
They are watching a cartoon now. Oni teraz oglądają bajkę.
They're exchanging greetings. Oni się witają.
He's flying to Moscow now. On leci teraz do Moskwy.
Mark's sitting on my armchair and I'm ignoring him. Mark siedzi na moim fotelu a ja go ignoruję.
He's listening to his favorite music now. On słucha teraz swojej ulubionej muzyki
PORÓWNANIE OBU CZASÓW
PRESENT SIMPLE PRESENT CONTINUOUS
I live in Prague.
(Mieszkam w Pradze (ogólnie)).
I am living in Prague.
(Mieszkam w Pradze (teraz)).
The bus comes at eight.
(Autobus przyjeżdża o ósmej.)
I'm going to a rock concert tomorrow.
(Idę jutro na koncert rockowy.)
In the picture there is a sad girl.
(Na zdjęciu jest smutna dziewczynka.)
She is sitting on a wooden bench.
(Ona siedzi na drewnianej ławce. )
I rarely go to church.
(Rzadko chodzę do kościoła.)
She's always picking on me.
(Ona zawsze się mnie czepia.)
I have a big house and a fancy car.
(Mam duży dom i luksusowy samochód)
I'm having dinner with my wife.
(Jem TERAZ obiad z żoną)
Tłumaczenia tekstów

Depending on my mood, I listen to various types of music. I usually listen to rock, popular music, and bands such as U2 or Coldplay. Some classical artists like Mozart or Schubert have always a high ranking with me.

I'm also into jazz. As weird as it may seem, I am actually most fond of compilation albums which contain many of these genres and artists. I don't appreciate rap or hip hop, to say the least.

I'm also not a huge fan of hard rock or metal. These songs are too loud for me. What repels me is both their vulgar lyrics and singers' behaviors on stage.

W zależności od mojego nastroju słucham różnych rodzajów muzyki. Zazwyczaj słucham rocka, muzyki popularnej i takich zespołów jak U2 lub Coldplay. Wysokie notowania mają u mnie zawsze tacy klasycy jak Mozart czy Schubert.


Jestem też zainteresowany jazzem. Choć może się to wydawać dziwne, najbardziej lubię składanki zawierające wiele gatunków muzycznych i artystów. Lekko mówiąc nie doceniam rapu ani hip hopu.


Nie jestem także zbyt wielkim fanem hard rocka czy metalu. Te piosenki są dla mnie zbyt głośne. Odpychają mnie zarówno teksty tych piosenek jak i estradowe zachowanie wokalistów.

Język angielski

Zobacz więcej na temat moich kursów metodą Simple Perfect English>>

Marta


Komentarze
Ta lekcja jest dla Ciebie zbyt trudna?

Przejrzyj kurs Simple Perfect English na poziomie podstawowym