LEKCJA 1 kursu Simple Perfect English na poziomie podstawowym


Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 Cześć, jak masz na imię?/  Hello, what's your name?
Porady dotyczące robienia ćwiczeń
Wielkość liter ma znaczenie.

Jeśli gdzieś będzie oczekiwana duża litera, a Ty napiszesz małą, zostanie to ocenione jako błąd. Pamiętaj na przykład, że zdania zaczynamy pisać z dużej litery.

Pamiętaj o znakach interpunkcyjnych.

Chodzi tu głównie o przecinki, kropki, znaki zapytania itp. Np. każde zdanie, które piszesz, powinno kończyć się - w zależności od rodzaju zdania - kropką, znakiem zapytania lub wykrzyknikiem. Ćwiczenie 
1
 Exercise
1


Wybierz prawidłową odpowiedź.
a) Który z poniższych wyrazów znaczy cześć (w sensie powitania)?

b) Jest godzina 14:00. Witasz się z nowo poznanym panem. Co mówisz?

c) Jest godzina 20:00. Wracając do domu spotykasz swojego sąsiada. Co mówisz?

d) Które z poniższych słów nie jest formą pożegnania?
    Ćwiczenie 
2
 Exercise
2


Uzupełnij puste miejsca tak, aby powstały prawidłowe zdania.
a) name is Kasia. (Mam na imię Kasia.)

b) your name? (Jak masz na imię?)

c) am Samuel. (Jestem Samuel.)

d) is nice. (On jest miły.)
    Ćwiczenie 
3
 Exercise
3


Dopasuj tłumaczenie polskie do zdania angielskiego.
a) Is his name Marcin?

b) What's her name?

c) Is she nice?
    Ćwiczenie 
4
 Exercise
4


Przepisz poniższe zdania w pełnych formach, tak jak w przykładzie:

They aren't here - They are not here. (Nie ma ich tu.)
a) No, it isn't. - No, not.

b) What's her name? - her name?

c) His name's Bart. - His Bart.

d) It's Kasia. - Kasia.
    Ćwiczenie 
5
 Exercise
5


Uzupełnij poniższe zdania za pomocą his lub her.
a) name is Kasia.

b) name is Tomek.

c) Is friend nice? No, she doesn't like him. (Nie, ona go nie lubi.)
    Ćwiczenie 
6
 Exercise
6


Uzupełnij tłumaczenie poniższego dialogu jednym lub kilkoma słowami.
Marta: Hello! What's your name?
Marta: Cześć! Jak masz ?

Daniel: Hi! My name is Daniel. And what's your name?
Daniel: ! Mam na Daniel. A jak Ty ?

Marta: I'm Marta.
Marta: Marta.
    Ćwiczenie 
7
 Exercise
7


Ułóż poniższe wyrazy tak, aby utworzyć z nich pytania. Pamiętaj o odpowiednim ustawieniu wyrazów, oraz że zdania zaczynamy pisać dużą literą.
a) Magda, name, is, her ?

b) you, Maciej, are ?

c) nice, is, she ?

d) that, friend, his, is ?
   
Wszystkie ćwiczenia:
   

Powtórz teraz materiał z tej lekcji przeglądając ściągę »
Język angielski

Zobacz więcej na temat moich kursów metodą Simple Perfect English>>

Marta


Komentarze
Ta lekcja jest dla Ciebie zbyt łatwa?

Przejrzyj kurs Simple Perfect English na poziomie średniozaawansowanym