LEKCJA 1 kursu Simple Perfect English na poziomie średniozaawansowanym


Lekcja | Ćwiczenia | Ściąga


 Lubię jazz./  I'm fond of jazz.

Ciąg dalszy...

commercial success
sukces komercyjny
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
successful
odnoszący sukces, pomyślny
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
to care about something
dbać o coś
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
as soon as
gdy tylko
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
to be on stage
byś na scenie
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
nothing else matters
nic innego się nie liczy
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
audience
publiczność
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
my favorites
moi ulubieńcy
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
good oldies
dobre starocie
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
the 60s
lata 60-te
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
the late 70s
późne lata 70-te
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

Zapewne powyższe przykłady pozwoliły Ci zauważyć, że do wyrażania

  • czynności rutynowych
  • nawyków
  • stanów stałych
  • zdarzeń powtarzających się w regularnych odstępach czasu
wykorzystuje się czas Present Simple.Jeśli chcemy natomiast powiedzieć o czymś, co robimy w chwili mówienia, czyli TERAZ, użyjemy czasu Present Continuous, czyli czasu teraźniejszego ciągłego. Spójrz, co robią teraz różne osoby. Zwróć uwagę na końcówkę -ing - ostatni dźwięk jest podobny do n. Nie wymawia się ani g, ani tym bardziej k!:

They are watching a cartoon now.
Oni teraz oglądają bajkę.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

They're exchanging greetings.
Oni się witają.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

He is drinking some hot chocolate.
On pije gorącą czekoladę.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

He's flying to Moscow now.
On leci teraz do Moskwy.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
Present ContinuousPresent Simple
Zauważ więc jakie to proste: chcąc wyrazić czynność, którą robisz w chwili mówienia, użyjesz czasu Present Continuous (teraźniejszego ciągłego), np:

Mark's sitting on my armchair and I'm ignoring him.
(Mark siedzi na moim fotelu, a ja go ignoruję.)

He's listening to his favorite music now.
(On słucha teraz swojej ulubionej muzyki.)
Natomiast chcąc powiedzieć o czymś, co dzieje się zazwyczaj, czasem, w jakichś odstępach czasowych lub ogólnie w teraźniejszości, użyjesz czasu Present Simple (teraźniejszego prostego), np:

I really enjoy jazz.
(Naprawdę bardzo lubię jazz.)

She doesn't play any musical instrument, but she has a great voice.
(Ona nie gra na żadnym instrumencie muzycznym, ale ma świetny głos.)

BUDOWA CZASÓW Present Simple i Present Continuous

Przypomnę Ci teraz szybko, używajac przykładowych zdań, jak tworzymy oba czasy. Aby łatwiej było Ci skojarzyć, zapamiętaj, że wszystkie czasy continuous, czyli ciągłe, mają charakterystyczną końcówkę -ing, przyklejoną do czasownika:

He's watching / listening / speaking / singing/ playing / laughing / sitting.

Present SimplePresent Continuous (z -ing)
(ja) I play the guitar.
Gram na gitarze. (ogólnie)
(ty) You play the guitar.
(on, ona, ono) He, she, it plays the guitar.

(my) We play the guitar.
(wy) You play the guitar.
(oni) They play the guitar.

Pytania:

Do I know this song?
Czy ja znam tę piosenkę?
Do you know this song?
Does he/she it know this song?

Do we know this song?
Do you know this song?
Do they know this song?

Zdania przeczące:

I don't like loud music.
- Nie lubię głośnej muzyki.
You don't like loud music.
He, she, it doesn't like loud music.

We don't like loud music.
You don't like loud music.
They don't like loud music.

Skróty:
do not = don't
does not = doesn't
(ja) I am listening to jazz now.
Słucham jazzu. (teraz)
(ty) You are listening to jazz now.
(on, ona, ono) He, she, it is listening to jazz now.

(my) We are listening to jazz now.
(wy) You are listening to jazz now.
(oni) They are listening to jazz now.

Pytania:

Am I playing the piano?
Czy ja gram na pianinie (teraz)?
Are you playing the piano?
Is he playing the piano?

Are we playing the piano?
Are you playing the piano?
Are they playing the piano?

Zdania przeczące:

I'm not watching the concert.
- Nie oglądam koncertu.
You're not / You aren't watching the concert.
He, she, it is not /He, she, it isn't watching the concert.

We're not / We aren't watching the concert.
You're not / You aren't watching the concert.
They're not / They aren't watching the concert.

Skróty:
you are = you're
he is = he's
are not = aren't

KTÓRY CZAS?

Podobne zdania wypowiedziane w czasach Present Simple i Present Continuous, mają różne znaczenia. Jestem przekonana, że szybko zorientujesz się, kiedy którego używać. Zapoznaj się więc z różnymi aspektami tych czasów:

1) Tymczasowość


Czasu Present Continuous używa się nie tylko w sytuacjach, które dzieją się dokładnie w chwili mówienia , lecz także wtedy, gdy chcemy podkreślić tymczasowość danego wydarzenia. Spójrz:

I am living in Prague.
Mieszkam w Pradze - teraz
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
Istnieje możliwość, że osoba wypowiadająca to zdanie, zazwyczaj mieszka w Warszawie, a na jakiś czas przeprowadziła się do Pragi. Chcąc więc podkreślić tymczasowość danego wydarzenia, użyła czasu Present Continuous.

Gdy podobne zdanie wypowiemy w czasie Present Simple, oznaczać to będzie, że jest to stan stały.

I live in Prague.
Mieszkam w Pradze - ogólnie.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

2) Sposoby na mówienie o przyszłości

Czasu Present Continuous używamy także do wyrażania przyszłości, w odniesieniu do wydarzeń zaplanowanych przez nas wcześniej, które odbędą się w określonej chwili w przyszłości.
I'm going to a rock concert tomorrow.
Idę jutro na koncert rockowy.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
He's performing this afternoon.
On występuje dziś popołudniu.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
Czas Present Simple z kolei moża wykorzystać do wyrażenia przyszłości w przypadku wydarzeń z góry określonych i stałych, takich jak: rozkłady jazdy, plany lotu itp. Przykłady:

The bus comes at eight. - Autobus przyjeżdża o ósmej.

The concert starts at 7 pm. - Koncert zaczyna się o siódmej wieczorem.

3) Opisywanie obrazka po angielsku

Umiejętność rozróżnienia czasu Present Simple od Present Continuous będziesz mogła także wykorzystać podczas opisywania obrazka w języku angielskim. Warto zapamiętać jedną, prostą zasadę:

Aby opisać CZYNNOŚĆ, którą wykonuje osoba, znajdująca się na obrazku, użyjemy czasu Present Continuous, a żeby opisać STAN, użyjesz czasu Present Simple.

Przykład:

In the picture there is a sad girl.
Na zdjęciu jest smutna dziewczynka. - opisywany jest stan - czas Present Simple.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
She is probably in a park.
Ona jest prawdopodobnie w parku. Stan - czas Present Simple.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
She is sitting on a wooden bench.
Ona siedzi na drewnianej ławce. Czynność - siedzi - czas Present Continuous
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
ZAWSZE, gdy używamy czasownika wear, mówiąc o tym, co dana osoba ma na sobie, stosujemy czas Present Continuous. Opisujemy przecież, co ta osoba ma W TEJ CHWILI na sobie, a nie co ogólnie nosi.
She's not wearing any socks
Nie ma na sobie skarpetek - w tej chwili nie ma, a nie w ogóle - czas Present Continuous
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
4) Irytacja czy zwyczaj?

Wcześniej wspomniałam, że przysłówki częstotliwości (never, rarely, sometimes etc.) są charakterystyczne dla czasu Present Simple, np.

I rarely go to church. (Rzadko chodzę do kościoła.)

Jest jednak szansa wykorzystać je w inny sposób, używając czasu Present Continuous. - w taki, który wskazuje irytację osoby, która wypowiadającej dane zdanie. Popatrz:
You're always forgetting to water the plants!
Zawsze zapominasz podlać kwiaty!
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
She's always picking on me.
Ona zawsze się mnie czepia.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
I am seeing my doctor tomorrow.
Jestem na jutro umówiona z lekarzem.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
Czyli, gdy wypowiemy dwa podobne zdania:

a) He always works late. (present simple)
b) He's always working late. (present continuous)

to różnica między nimi polega na tym, iż w pierwszym zdaniu stwierdzamy fakt czy zwyczaj, a w drugim wyrażamy swoje niezadowolenie lub irytację z nim związaną.

5) I'm loving it!

Jak dobrze, że istnieją slogany lub teksty piosenek, które mają błędne formy gramatyczne! Dzięki nim możemy lepiej zapamiętać te poprawne. Chwytliwe hasło reklamowe korporacji McDonald's zaprzecza kolejnej regule, o której właśnie zamierzam Ci opowiedzieć :) Otóż wyobraź sobie, że czasowników związanych ze zmysłami, uczuciami i emocjami, nie powinno się stosować w formie ciągłej, czyli Present Continuous!

Spójrz:
I loverock music / old movies / my cell phone.
She likes English literature / pets / French fries.
He sees their new house from his window.
They think we should go / he is nice.
We hateschool / commercials / dirty nails.
I believe I can do it / she's your friend.


Gdyby ktoś zapytał, czy podoba Ci się jego nowa fryzura/ jej nowa sukienka, to chcąc wyrazić swoją szczerą aprobatę, powiedziałabyś: I love it! :)
Niektóre z czasowników statycznych mogą jednak wystąpić w formie ciągłej, jednak wtedy zmienia się ich znaczenie, tak jak w poniższych zdaniach:
I think it's a great opportunity!
"Myślę, że to świetna okazja" - wyrażanie opinii - czas Present Simple
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
I'm thinking, so stop talking!
Myślę, więc przestań mówić!
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
Czasownika think w jego podstawowej formie używa się przy wyrażaniu poglądów, natomiast I'm thinking wyraża czynność myślenia jak gdyby samą w sobie.

Więcej przykładów:
Can you turn the music down? ? I'm thinking!
"Czy możesz wyłączyć muzykę? Myślę!" Czynność - czas ciągły
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
I have a big house and a fancy car.
"Mam duży dom i luksusowy samochód" - stan - czas Present Simple
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
I'm having dinner with my wife.
"Jem obiad z żoną" - czynność - czas ciągły
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   
I love you.
"Kocham cię" - wyrażenie uczucia.
Zainstaluj plugin Flash Player   
i/lub włącz JavaScript   
Instrukcja instalacji   

Mam nadzieję, że ta lekcja jest dla Ciebie zrozumiała. Nic się nie stanie, jak przejrzysz sobie ją raz jeszcze, aby lepiej utrwalić różnicę między tymi dwoma czasami, a także sformułowaniami z tekstów z początku lekcji! Możesz teraz przejść do przygotowanych przeze mnie ćwiczeń, dotyczących słownictwa, a także zagadnień gramatycznych, które dziś poznałaś/ odświeżyłaś sobie. Zapraszam więc do sprawdzenia swoich umiejętności w zakładce z ćwiczeniami :)


1  2    Poprzednia strona

Zobacz teraz ćwiczenia do tej lekcji »
Język angielski

Zobacz więcej na temat moich kursów metodą Simple Perfect English>>

Marta


Komentarze
Ta lekcja jest dla Ciebie zbyt trudna?

Przejrzyj kurs Simple Perfect English na poziomie podstawowym